TikTok Fashion

Fashion

TikTok's Food Inspired Fashion Aesthetics Explained

TikTok's latest trend is deriving fashion aesthetics from food — from hard-boiled egg girls to baked bean girls.